نويسنده:دکتر يدالله رفيعي(استاديار دانشگاه آزاد اسلامي تبريز)

چکيده

در اين مقاله پس از شرح حال مختصر بحتري، شاعر قصيده، تمام ابيات قصيده، ذکر و لغات هر بيت به فارسي ترجمه شده است. در پايان، نکات صرفي، نحوي و بلاغي به طور مشروح آمده است. ابيات به گونه اي شرح شده است که براي خواننده اطلاعات ذيل حاصل مي شود:
1.علت مهاجرت بحتري از شام به عراق.
2.مقايسه ي بين سرزمين ايران و شبه جزيره عربستان از نظر آب و هوا و همت مردم آن، در آباد کردن سرزمينشان.
3.شرح اجزاء مختلف کاخ و توصيف نحوه ي معماري و هنرهاي تزييني که در آن به کار رفته است.
4.چگونگي ملاقات خسرو پرويز با هيأتهاي نمايندگي که از نقاط مختلف به آنجا مي آمده اند.
5. بيات
6. بيان عزت و شوکت ساسانيان و گونگي ذليل شدن آنها.
7.جنگهاي ايرانيان در زمان ساسانيان، و موارد بسيار ديگر که در مقاله به ان اشاره شده است.
واژه هاي کليدي: بحتري، منبج، داليه، چموش و سرکش

ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط دکتر حبیب کشاورز در سه شنبه سی ام فروردین ۱۳۹۰ و ساعت 21:51 |

 


لیست مقالات

اشعار ترجمه شده عربی به فارسی وانگلیسی

 کتب تألیفی گروه

مرکز ترجمه  عربی به فارسی وفارسی به عربی

دکترای زبان وادبیات عربی

الأدب المعاصر

 الأدب الأندلسی

کارشناسی ارشد عربی

الأدب العباسی

الأدب الجاهلی   

تحمیل الکتب

الأدب والتشیع

الأدب الأموی والاسلامی

مرکز تهیه منابع پایان نامه به صورت پی دی اف

جستجوی مقالات بر اساس  عنوان مقالة

جستجوی مقالات بر اساس موضوع


+ نوشته شده توسط دکتر حبیب کشاورز در دوشنبه بیست و نهم فروردین ۱۳۹۰ و ساعت 21:11 |